Sahu Jain Loan Scholarship declared

Moortidevi Laureates

Laureates Awarded, so far,by the Moortidevi Award

 

1. C.K. Nagaraj Rao (1983), Kannad
2. Virendra Kumar Jain (1984), Hindi
3. Manu Bhai Pancholi ‘Darshak' (1985), Gujarati
4. Kanhyaiya Lal Sethia (1986), Rajasthani
5. Vishnu Prabhakar (1988), Hindi
6. Vidya Niwas Mishra (1989), Hindi
7. Munishree Nagraj (1990), Hindi
8. Pratibha Rai (1991), Oriya
9. Kubernath Ray (1992), Hindi
10. Shyamacharan Dubey (1993), Hindi
11. Shivaji Sawant (1994), Marathi
12. Nirmal Verma (1995), Hindi.
13. Govindra Chandar Pandey (2000), Hindi
14. Rammurti Tripathi (2001), Hindi
15. Yashdev Shalya (2002), Hindi
16. Kalyan Mal Lodha (2003), Hindi
17. Narayan Desai (2004), Gujarati
18. Rammurti Sharma (2005), Hindi
19. Krishna Bihari Mishra (2006), Hindi
20. M. Veerappa Moily (2007), Kannada

21. Raghuvansh (2008), Hindi

22. Akkitham (2009), Malayalam

23. Gopi Chand Narang (2010), Urdu

24. Gulab Kothari (2011), Hindi

25. Harprasad Das (2012), Oriya

26. C. Radhakrishnan (2013), Malayalam

27. Vishwanath Tripathi (2014), Hindi

28. Kolakaluri Enoch (2015), Telegu


AUTHOR INFO

Dr. Vidyawati Jain, Other Books Available : 1
Born On : 23-11-1938
Education : M.A. (Hindi), M.A. (Prakrit and Jain Vidhya), Ph.D. and D.Litt.