Jnanpith Award

Past Chairmen and Members of the Selection Board

S.No

Name

Designation

1

Dr. Sampurnanand

Chairman

2

Kaka Kalelker

 

3

Dr. Nihar Ranjan Ray

Chairman

4

Dr. V. Gopal Reddy

Chairman

5

Dr. Karan Singh

Chairman

6

Dr. Harekrishan Mahatab

 

7

Dr. V. Raghavan

 

8

Smt. Rama Jain

 

9

Shri Lakshmi Chandra Jain

Ex-officio

10

Dr. Ranganath R. Diwakar

 

11

Dr. K.G. Saiyidain

 

12

Shri G.S. Kurup

 

13

Dr. Adityanath Jha

 

14

Dr. Bezwada G. Reddy

Chairman

15

Dr. Hazari Prasad Dwivedi

 

16

 Dr. Umashankar Joshi

Chairman

17

Dr. Vinayak K. Gokak

Chairman

18

Shri Jagadish C. Mathur

 

19

Dr. Debi P. Pattanayak

 

20

Prof. M.V. Rajadhyaksha

 

21

Dr. M. Varadarajan

 

22

Shri B.K. Rao

 

23

 Prof. Jayalal Kaul

 

24

 Dr. R.K. Dasgupta

 

25

Dr. Masud Husain

 

26

Shri Shanti Prasad Jain

 

27

Dr. Maheswara Neog

 

28

Dr. Narayana Menon

 

29

Smt. Durga Jain

 

30

Dr. Devendra Nath Sharma

 

31

Shri Sitakant Mahapatra

 

32

Shri Anantrai M. Rawal

 

33

Prof. Gurbachan S. Talib

 

34

Shri K.B. Jagannathan

 

35

 Shri P.V. Narasimha Rao

Chairman

36

Shri Gulabdas Broker

 

37

Shri Hayatullah Ansari

 

38

 Dr. H.M. Nayak

 

39

Prof. V.I. Subramoniam

 

40

Prof. Sisir Kumar Das

 

41

Dr. (Mrs.) V. Rajadhyaksha

 

42

Prof. G.N. Reddy

 

43

Prof. S.C. Dube

 

44

Smt. Alka Jalan

 

45

Prof. Vidya Niwas Mishra

 

46

Dr. B.K. Bhattacharya

 

47

Dr. Prabhakar Machwe

 

48

Dr. Nabaneeta Dev Sen

 

49

Dr. K.M. George

 

50

Dr. I. Panduranga Rao

Ex-officio

51

Prof. Shantinath K. Desai

 

52

Smt. Amrita Pritam

 

53

Ms. Qurratulain Hyder

 

54

Prof. Namwar Singh

 

55

Prof. P.L. Gadgil

 

56

Prof. Dinesh Misra

Ex-officio

57

Dr. L.M. Singhvi

Chairman

58

Prof. U.R. Anantha Murthy

 

59

Shri M.T. Vasudevan Nair

 

60

Smt. Mahasveta Devi

 

61

Shri Ashok Vajpeyi

 

62

Prof. C.T. Indra

 

63

Dr. Sitanshu Yashaschandra

 

64

Dr. Motilal Jotwani

 

65

Prof. Vidya Niwas Mishra

 

66

Shri Ramakant Rath

 

67

Dr. Prabhakar Shrotriya

Ex-officio

68

Dr. K. Satchidanandan

 

69

Shri Gurdial Singh

 

70

Shri Keshubhai Desai

 

71

Shri Manager Pandey

 

72

Dr. Gopi Chand Narang

 

73

Dr. Sitakant Mahapatra

Chairman

74

Amiya Deb

 

75

Shri Shankar Sarda

 

76

Prof. Dinesh Singh

 

77

Shri Nityanand Tiwari

 

78

Shri R. Shourie Rajan